UMA Audioguide

UMA podcast # 1: Zkoušky, vazby, bubliny

xr:d:DAFU0854T6I:29,j:497188694,t:22121517

Autorky: Anežka Kořínková, Tereza Havelková

Respondenti: Jiří Kovanda, Adéla Komrzý, Robin Havlík, Magdalena Kašparová, Iveta Schovancová, Lenka Štěpánková, Lucie Michnová, Judita Levitnerová, Ivana Hrončeková, Elsa Rauerová, David Střeleček, Martina Staňková, Jakub Kamenský, Jura Piršč, Jiří Žák, Johana Lomová, Tomáš Javůrek, Eva Gartnerová, Kristýna Péčová, Gábina Kotíková, Karolína Kohoutková, Viktorie Pardovičová, Eliška Špálová, Alexandra Karpuchina, Pamela Kuťáková a Světlana Malinová, Ján Gajdušek, Olga Krykun, Tina Poliačková, Matěj Forejt, Jiří Ptáček, Anežka Bartlová, Anna Remešová, Tomáš Klička, Eva Skopalová

Redakce: Ludmila Zapadlík Homutová

Sound design: Ester Grohová

Grafika: Matouš Havelka, Ludmila Zapadlík Homutová

► Poslechnout na SpotifySoundcloudu

Podcastová minisérie zaměřená na cestu začínajícího umělce od přijímacích zkoušek až k samostatným výstavám a oceněním.

Podcast mapuje témata nejmladší generace prostřednictvím experimentálního formátu audio-výzkumu. Zahrnuje více než 30 rozhovorů s aktéry z prostředí české umělecké scény. Dotýká se problému vztahů na vysokých uměleckých školách, debat o statusu umělců, jejich obživě a postavení ve společnosti. Všímá si otázky, zda je vhodné v umění soutěžit, jakým způsobem jej hodnotit a nabízí různé pohledy na umělecké trendy. Namísto detailní analýzy jednoho problému se do tohoto terénu pouští se zaujetím a s touhou otevřít co nejvíce bublin a dotknout se celé škály témat. A stejně jako svět umění funguje na základě vazeb, i autorky zde využívají svoji síť kontaktů, kamarádů, spolupracovníků a známých. Podcastem provádí historičky a teoretičky umění Anežka Kořínková a Tereza Havelková, které jsou také autorkami rozhovorů.

První díl podcastové série se zaměřuje na studium na vysokých uměleckých školách. Autorky rozhovorů Tereza Havelková a Anežka Kořínková Vás provedou cestou studentů a studentek od přijímaček až k absolvování.

V podcastu uslyšíte umělce a pedagoga Jiřího Kovandu, spoluautorku filmu Zkouška umění Adélu Komrzý, absolventy a absolventky Robina Havlíka, Magdalenu Kašparovou, Ivetu Schovancovou, Lenku Štěpánovou, Lucii Michnovou, Juditu Levitnerovou, Ivanu Hrončekovou, Elsu Rauerovou, Davida Střelečka, Martinu Staňkovou, studenty Jakuba Kamenského a Juru Piršče, pedagoga a absolventa ateliéru bez vedoucího Jiřího Žáka, pedagožku Johanu Lomovou, umělce a pedagoga Tomáše Javůrka, pedagožku Evu Gartnerovou a metodičku výuky Kristýnu Péčovou.


Druhý díl podcastové série Zkoušky, vazby, bubliny se zaměřuje na situaci, která nastává po absolvování umělecké školy, kdy se umělec či umělkyně ocitá na scéně. Autorky rozhovorů Tereza Havelková a Anežka Kořínková Vám přiblíží finanční situaci začínajících umělců a provedou Vás galeriemi, které cílí na nejmladší generaci.

V podcastu uslyšíte spoluautorku filmu Zkouška umění Adélu Komrzý, absolventy a absolventky uměleckých škol Magdalenu Kašparovou, Ivetu Schovancovou, Lenku Štěpánovou, Lucii Michnovou, Davida Střelečka, galeristy, galeristky a kurátory, kurátorky Juditu Levitnerovou, Ivanu Hrončekovou, Elsu Rauerovou, Gábinu Kotíkovou, Karolínu Kohoutkovou, Viktorii Pardovičovou, Elišku Špálovou, Alexandru Karpuchinu, Pamelu Kuťákovou a Světlanu Malinovou, Jana Gajduška, teoretičky a kritičky Anežku Bartlovou a Annu Remešovou, pedagožky Johanu Lomovou, Evu Gartnerovou a Lenku Sýkorovu, umělce a pedagoga Jiřího Kovandu a metodičku výuky Kristýnu Péčovou.

Odkazy zmiňované v podcastu:

Pořad Akcent, Českého rozhlasu Vltava (mluví divadelní tvůrce Jiří Šimek a Jana Návratová z Institutu umění Divadelního ústavu a Saša Michailidis): zde

Spolek Skutek 

Článek o statusu umělce na Artalku

Status umělce, Divadelní ústav: zde

Třetí díl podcastové série Zkoušky, vazby, bubliny nahlíží do procesů umělecké kritiky, zkoumá její vliv na začínající umělce, její jazyk a postupy a táže se, v jaké situaci se česká kritika umění nachází. 

Hodnocení umění je ožehavým tématem, stále diskutovanou otázkou je vhodnost soutěžení a oceňování tvůrců, diskutují se metody jak dávat zpětnou vazbu během i po studiu … 

Třetí díl podcastu se pokouší všechna tato témata otevřít, zkoumá ale taky možnosti kontaktu mezi scénou a širší veřejností a roli kritiky, která by mohla umění zpřístupňovat a vykládat.

Autorkami rozhovorů a průvodkyněmi podcastem jsou znovu Tereza Havelková a Anežka Kořínková. 

V podcastu uslyšíte umělkyni, laureátku CJCH, Olgu Krykun, kritiky a kritičky Tinu Poliačkovou, Matěje Forejta, Jiřího Ptáčka, šéfredaktorku a redaktorku časopisu Artalk Anežku Bartlovou a Annu Remešovou, šéfredaktora časopisu Art & Antiques Tomáše Kličku, předsedkyni Ceny Věry Jirousové Evu Skopalovou, pedagožku a kritičku Johanu Lomovou  a pedagoga a umělce Jiřího Kovandu.