UMA Audioguide

UMA podcast # 3: Jak dělám umění?

Iveta Schovancová, Robin Havlík

Autoři/rky: Iveta Schovancová, Robin Havlík

Respondenti/ky: Zuzana Sceranková, Tadeáš Podracký, Jana Trombíková, Alex Selmeci, Tomáš Kocka Jusko, Daniela Barochová, Filip Dvořák, Tomáš Němec, Natálie Rajnišová, Tereza Dvořáková

Redakce: Tereza Havelková

► Poslechnout na SpotifySoundcloudu

1. Jak dělám umění?: JAK
2. Jak dělám umění?: DĚLÁM
3. Jak dělám umění?: UMĚNÍ?

Jak dělám umění? – Audio dokument o umění jedné generace autorek a autorů s výraznou zvukovou složkou podtrhující tvůrčí proces.

Dokumentární série se soustředí na téma uměleckého objektu, na jeho postupné formování, vnímání a proměnu rolí objektu napříč uměleckými žánry. Ve třech na sobě nezávislých dílech se objeví rozhovory s devíti tvůrkyněmi a tvůrci. V prvním díle, s podnázvem JAK, se představí scénografka Zuzana Sceranková, designér Tadeáš Podracký a designérka Jana Trombíková, ve druhém díle, s podnázvem DĚLÁM, umělecké duo Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko, designérka Daniela Barochová a malíř Filip Dvořák a v díle třetím, s podnázvem UMĚNÍ, módní návrhář Tomáš Němec, scénografka Natálie Rajnišová a textilní umělkyně Tereza Dvořáková.

Účinkující spojuje zájem o objekt, který se v různém pojetí objevuje v jejich tvorbě. Napříč audio dokumentem nabývá rozličné podoby – je rekvizitou v minimalistickém představení, spekulativním měřícím nástrojem, rakví pro zesnulého, fragmentem z alegorického příběhu, bere na sebe podobu kolektivního kostýmu, vztahuje se k prostoru nebo k člověku. „Vrcholným“ okamžikem takového objektu může být samotný materiál, ze kterého je vyroben, interakce s ním, prezentace, ale i destrukce nebo proměna v jiné umělecké dílo.

V současnosti, kterou definují digitální média, zkoumá tento podcast prostřednictvím objektů vztahování se k hmatatelné realitě a materialitě. Sleduje pracovní procesy, které vyžadují osobní přítomnost a manuální dovednosti. Pohybuje se kolem objektů, které je možné vnímat všemi smysly. Skrze detailní zvuk pak znovu přibližuje fyzickou zkušenost.

Podcast připravili Iveta Schovancová a Robin Havlík.

Iveta Schovancová absolvovala bakalářské studium fotografie na UMPRUM v Praze a magisterské studium v ateliéru Nových médií II na AVU. Ve své tvorbě pracuje nejčastěji s fotografickým obrazem. V minulosti své práce představila například výstavou LEVELS, LEAVES v galerii City Surfer Office v Praze,  Small Talks with Fires ve spolupráci s Hynkem Altem v galerii Berlínskej model v Praze nebo v rámci skupinové výstavy False Vampires, Strangled Nightingales and Morning Awakers v Galerii TIC v Brně. 

Robin Havlík absolvoval magisterské studium v ateliéru Nových médií II na AVU. Ve své tvorbě pracuje s filmovým jazykem napříč médii.  V minulosti své práce představil například výstavou Hungry. For More. v rámci programu Start Up galerie GHMP v Praze, My Little Possession ve spolupráci s Dávidem Brnou v galerii Jedna Dva Tři v Praze nebo v rámci skupinové výstavy Colour Eating v galerii Display v Praze. 

Podcast mohl vzniknout díky finanční podpoře Ministerstva kultury a hlavního města Prahy.