UMA Audioguide

Podcastové minisérie a rozhovory zkoumající různé aspekty současného umění

K tvorbě každého audio projektu zveme umělce*kyně nebo teoretiky*čky, kteří spoluvytvářejí jeho obsah. Zaměřujeme se na významná avšak málo reflektovaná témata, nebo na ta, jež umělecké scéně dominují, ale opomíjí posluchače, který se v umění neorientuje. Chceme být otevřenou platformou, nebojíme se klást otázky, jež sice mohou znít banálně, ale dovolí nám ptát se po smyslu věcí. Chceme propojovat umělce a veřejnost a zprostředkovat vzájemné porozumění. Chceme podporovat kritické nahlížení na fungování vnitřních mechanismů světa současného umění a jeho kultivování.

aktuální podcast

 • All
  •   Back
  • aktuální podcast
  • připravovaný podcast
  • minulý podcast
UMA podcast #3:Jak dělám umění?

16/10/2023

Jak dělám umění? Audio dokument o umění jedné generace autorek a autorů s výraznou zvukovou složkou podtrhující tvůrčí proces. Dokumentární série se soustředí na téma uměleckého objektu, na jeho postupné formování, vnímání a proměnu rolí objektu napříč uměleckými žánry. Ve třech na sobě nezávislých dílech se objeví rozhovory s devíti tvůrkyněmi a tvůrci.

další podcasty

 • vše
 • CJCH
 • diskuze
 • jazyk umění
 • podcast
 • rozhovor
 • tvůrčí proces
 • umělecký provoz
UMA podcast #2: Díky, že jste přišli

26/05/2023

Podcastová minisérie, která zkoumá aspekty světa umění skrze fenomén vernisážových proslovů. Jdete domů z vernisáže, po pár sklenkách vína dobíháte poslední tramvaj, na semaforu se rozsvítí zelená, přebíháte přes přechod, dosednete na první sedadlo, které je po ruce a zkusíte si vybavit zahajovací proslov? Možná, že ne, ale kdybyste se…

UMA rozhovor: laureáti*ky CJCH 2022

10/03/2023

Ohlédněte se společně s námi za minulým ročníkem a poslechněte si, jak hodnotí svou účast v Ceně Jindřicha Chalupeckého Martina Drozd Smutná, Olga Krykun, David Přílučík a Vojtěch Radakulan. Jaká byla motivace přihlásit se? Jak vidí koncept soutěžení/nesoutěžení? Jak zatím vidí přinos účasti v nejprestižnější ceně na našem území?

xr:d:DAFU0854T6I:29,j:497188694,t:22121517

10/03/2023

Podcastová minisérie Zkoušky, vazby, bubliny zaměřená na studium, výstavní scénu a reflexi umění. Posluchačům postupně představí cestu začínajícího umělce od přijímacích zkoušek až k samostatným výstavám a oceněním.