UMA podcast #3:Jak dělám umění?

Iveta Schovancová a Robin Havlík

Jak dělám umění? Audio dokument o umění jedné generace autorek a autorů s výraznou zvukovou složkou podtrhující tvůrčí proces.

Dokumentární série se soustředí na téma uměleckého objektu, na jeho postupné formování, vnímání a proměnu rolí objektu napříč uměleckými žánry. Ve třech na sobě nezávislých dílech se objeví rozhovory s devíti tvůrkyněmi a tvůrci.